Βιβλία
Υπό Έκδοση


<a style='color: #50493c;' href='/books/125'>Κοινωνική Χρηματοοικονομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/126'>Ο πηλός στην οικοδομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/127'>Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/120'>Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων</a>
Πληροφορίες
Dimitrios Asteriou
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Dimitrios Asteriou είναι Κα­θηγητής στο πρόγραμμα Διοί­κηση Επιχειρήσεων και Οργα­νισμών του Ελληνι­κού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνω­στικό αντικείμενο τις «Ποσο­τικές Μεθόδους». Έχει διδάξει για δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και για πέντε χρό­νια στο Πανεπιστήμιο Σίτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι συγγραφέας βιβλίων με θέ­μα την εφαρμοσμένη οικο­νομετρία.

Βιβλία από Tον/Tην Συγγραφέα
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Dimitrios Asteriou

Το ανά χείρας βιβλίο παρέχει μια σαφή και λεπτομερή έκθεση των βασικών αλλά και των πιο προχωρημένων εννοιών της οικονομετρίας, απαραίτητες τόσο γι...
Λεπτομέρειες 45,00 €
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο
Συγγραφείς
Κατάλογος
Κατάλογος
Δημοφιλή