Βιβλία
Υπό Έκδοση


<a style='color: #50493c;' href='/books/125'>Κοινωνική Χρηματοοικονομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/126'>Ο πηλός στην οικοδομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/127'>Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/120'>Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων</a>
Πληροφορίες
Stephen Hall
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Stephen G. Hall είναι Κα­θηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πρετόρια. Επίσης, είναι Επισκέπτης Ερευ­νητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, μέλος της εκτε­λεστικής επιτροπής του έργου των Ηνωμένων Εθνών LINK, Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος και Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βιβλία από Tον/Tην Συγγραφέα
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Stephen Hall

Το ανά χείρας βιβλίο παρέχει μια σαφή και λεπτομερή έκθεση των βασικών αλλά και των πιο προχωρημένων εννοιών της οικονομετρίας, απαραίτητες τόσο γι...
Λεπτομέρειες 45,00 €
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο
Συγγραφείς
Κατάλογος
Κατάλογος
Δημοφιλή