Βιβλία
Υπό Έκδοση


<a style='color: #50493c;' href='/books/125'>Κοινωνική Χρηματοοικονομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/126'>Ο πηλός στην οικοδομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/127'>Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/120'>Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων</a>
Πληροφορίες
Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ευσταθία (Έφη) Ηλιο­πούλου είναι Δρ. Οπτικού Αλφαβητισμού και Εκπαι­δευτικής Ενταξιακής Πολι­τικής του Παντείου Πανεπι­στημίου.

Έχει συνεργαστεί με το Π.Ι., Ι.Ε.Π., Εισαγγελία Ανηλίκων, Δομές Προ­σφύγων, Οργανισμούς φροντίδας και επιμέλειας κακοποιημένων και παρα­μελημένων παιδιών, καθώς και με Σχολικούς Συμβού­λους Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Έχει την εποπτεία της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΕΚΠΑ στην Ειδική Αγωγή και στην Σχολική Ψυχολογία.


Είναι τακτικό μέλος των ομάδων ΔιαφοροΔιάγνωσης και υποστήριξης στο ΥΠΕΠΘ.

Επιπλέον, ασκεί συμβουλευτική σε γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιμορφώνει και επικουρεί στο έργο τους εκπαιδευτικούς των Παράλληλων Στηρίξεων, των Τμημάτων Ένταξης και της  Γενικής τάξης.

Έχει δημοσιεύσεις στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό Τύπο και είναι συγγραφέας Αξιολογικών Εργαλείων για ΚΔΑΥ. Έχει συμμετοχή σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων με πανελλήνια και διεθνή συμμετοχή.

Βιβλία από Tον/Tην Συγγραφέα
Δυσκολίες Μάθησης, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Οι δυσκολίες μάθησης χαρακτηρίζουν μεγάλο ποσοστό μαθητών. Το Σχολείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/κα...
Λεπτομέρειες 18,00 €
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο
Συγγραφείς
Κατάλογος
Κατάλογος
Δημοφιλή