Βιβλία
Υπό Έκδοση


<a style='color: #50493c;' href='/books/125'>Κοινωνική Χρηματοοικονομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/126'>Ο πηλός στην οικοδομική</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/127'>Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων</a> <a style='color: #50493c;' href='/books/120'>Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων</a>
Πληροφορίες
GDPR - Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ και με διακριτκό τίτλο «Εκδόσεις Προπομπός», που εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 53,  Τ.Κ.10433, Τ. 2105245264, Ε: propobos@propobos.gr, W: www.propobos.gr ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών και προμηθευτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, GDPR) όπως ισχύει.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.propobos.gr πρέπει να παρέχει στις εκδόσεις Προπομπός ορισμένα προσωπικά στοιχεία για την διευκόλυνση της αποστολής πληροφοριών και παραγγελιών, όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.ά..Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για την έκδοση παραστατικών. Η ενημέρωση των επισκεπτών για νέα προϊόντα και δραστηριότητες θα πραγματοποιείτε μόνο εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης. Επιπλέον, για την έκδοση τιμολογίου ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει τα φορολογικά του στοιχεία.

Οι εκδόσεις Προπομπός δεσμεύονται να μην παραχωρήσουν τα στοιχεία αυτά σε τρίτους,
εκτός αν ζητηθούν από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Οι εκδόσεις Προπομπός θα αποθηκεύουν και θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας κατά την επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας του site. Ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για τοσκοπό αυτό.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: propobos@propobos.gr ή στα τηλέφωνα των εκδόσεων 2105245264, 2105245246.

 

  • Διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Θέλοντας να έχετε συνεχή εμπιστοσύνη σε εμάς και στα προϊόντα μας και έτσι έχουμε δημιουργήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Κατ’ επέκταση έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της.

Δυστυχώς όμως καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, αν και προσπαθούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι: υπάρχουν περιορισμοί της ασφάλειας
και του απορρήτου του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Επίσης, δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

  • Χρήση από τρίτους Παρόχους & υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

Οι εκδόσεις Προπομπός συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών, π.χ. για κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής ή την φιλοξενία του www.propobos.gr, όπως για την πληρωμή και την παράδοση των προϊόντων, στους οποίους διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο)
για την εκπλήρωση των υπηρεσιών τους.

Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. Σε αντίθεση με την εξωτερική επεξεργασία δεδομένων, διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.

 

  • Δικαίωμα στη λήθη

Το δικαίωμα στη λήθη («διαγραφή» στην ορολογία του GDPR) σας επιτρέπει ανά πάσα στιμή να απαιτήσετε τη διαγραφή, αλλαγή ή τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπευθύνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται στην βάση εφ’όσον υπάρχει
έννομο συμφέρον και μετά το πέρας αυτού θα διαγράφονται.

 

  • Ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες

 

Για την πληρωμή με κάρτες συνεργαζόμαστε με την τράπεζα ALPHA BANK, η οποία και διεκπεραιώνει την εκκαθάριση των συναλλαγών. Σημειώνεται ότι οι εκδόσεις Προπομπός δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας. Η ηλεκτρονική συναλλαγή με κάρτες γίνεται με το ασφαλές σύστημα της Τράπεζα ALPHA BANK (delta pay) μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction) σε ασφαλές περιβάλλον-secure server της συγκεκριμένης τράπεζας και μεταβίβαση των στοιχείων της κάρτας με κρυπτογράφηση SSL 128-bit.


Καλάθι Αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο
Συγγραφείς
Κατάλογος
Κατάλογος
Δημοφιλή