Γιάννης Φ. Ρωσίδης

Ο Δρ. Γιάννης Ρωσσίδης είναι στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X