Αποστολές βιβλίων χειμερινού εξαμήνου 20-21

Αποστολές βιβλίων χειμερινού εξαμήνου 20-21
Οι Εκδόσεων ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ σας ενημερώνουν ότι το σύνολο των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων του οίκου μας -που έχουν επιλεγεί από τους φοιτητές- έχουν παραδοθεί στα ΕΛΤΑ ταχυμεταφορές έως τις 4 Δεκεμβρίου σε χώρο που μας υπέδειξαν. 
Για την συσκευασία των χιλιάδων αποστολών μας, εργασθήκαμε έξι άτομα υπερωριακά συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων στην αποθήκη μας.
Κατανοούμε την αγωνία των φοιτητών μας, των οικείων τους και των καθηγητών. Σας διαβεβαιώνουμε ότι από την πλευρά μας καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των συγγραμμάτων.
Την ίδια προσπάθεια καταβάλλει και ο ΣΕΕΒΙ…
Φιλικά,
Θωμάς Κιμέρης
Δρ. Οικονομολόγος / Εκδότης
Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X