Ποιοι είμαστε

Λίγα λόγια για τις εκδόσεις μας


Οι Εκδόσεις Προπομπός ιδρύθηκαν το 1997 με αντικείμενο την έκδοση εκπαιδευτικών και επιστημονικών βιβλίων, τα οποία προορίζονται κυρίως για τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα βιβλία των Εκδόσεων ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ είναι βασικά και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά συγγράμματα σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε άλλους φορείς εκπαίδευσης (κολέγια, κ.α.) και σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.

Κεντρικός και βασικός στόχος του εκδοτικού οίκου είναι η αυστηρή ποιοτική επιλογή (ως περιεχόμενο) και παραγωγή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, παρέχοντας στους αναγνώστες, γνώσεις αναγκαίες και σχετικές με τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Ο κατάλογος βιβλίων των εκδόσεων Προπομπός καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Οικονομικά
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Διοίκηση
  • Διοικητική Επιστήμη
  • Μάρκετινγκ
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Γεωργία & Τρόφιμα
  • Τουριστικές Επιστήμες και Επαγγέλματα

Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα μας δίνει τη δυνατότητα να ανανεώνουμε και να αναβαθμίζουμε διαρκώς το περιεχόμενο των βιβλίων μας, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα επιστημονικά και διδακτικά δεδομένα.

Όλα αυτά δεν θα γίνονταν πραγματικότητα αν δεν είχαμε στο πλάι μας αξιόλογους συνεργάτες, όπως συγγραφείς, επιστημονικούς και φιλολογικούς επιμελητές, μεταφραστές, αλλά και τους ανθρώπους μας στο εικαστικό τμήμα (D.T.P.).

Δρ. Θωμάς Κιμέρης
Οικονομολόγος / Εκδότης

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X