Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Ο Γεράσιμος Παυλογεωργάτος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, σχετικά με τη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Παν. Αιγαίου.

Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων, φορέων και δικτύων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X