Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Ο Γεράσιμος Παυλογεωργάτος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου CHMLab.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα Στρατηγικά Έργα ΘΑΛ-ΧΩΡ και ΘΑΛ-ΧΩΡ 2.

Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και έχει δημοσιεύσεις σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά́, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά́ διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό́ ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά́ με τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, και μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων,
φορέων και δικτύων

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X