Γιάννης Κάλλας

Ο Γιάννης Κάλλας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο τις «μεθόδους και πληροφορικές τεχνικές των κοινωνικών επιστημών». Έχει πάρει μέρος σε πολλά ερευνητικά έργα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών
και είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών έργων.

Υπήρξε μέλος της επιτροπής κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), που ανέπτυξε τον οδικό χάρτη για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X