Γιάννης Καραγιαννάκης

Είναι Διδάσκων & Ερευνητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του MathPro Education.

Είναι μαθηματικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό) και το ερευνητικό του ενδιαφέρον
εστιάζεται στην ανάπτυξη της μαθηματικής νόησης και στους νευρογνωστικούς pαράγοντες που την επηρεάζουν.

Έχει δημοσιεύσει σχετικές ερευνητικές εργασίες και είναι συγγραφέας βιβλίων για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς παγκοσμίως.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X