Γιώργος Χατζηχρήστος

O Γιώργος Χατζηχρήστος είναι διδάσκοντας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως υπότροφος Marie Skłodowska Curie Actions της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πτυχίο στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), MsC στην Πολιτική Θεωρία (London School of Economics and Political Science) και MA στη Φιλοσοφία (King’s College London).
Δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Journal of Rural Studies και Rural Sociology.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X