Δημήτρης Κλαουδάτος

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Θαλάσσιος Βιολόγος του Πανεπιστημίου Ουαλίας Bangor, School of Ocean Sciences U.K. και Διδάκτωρ (PhD) του ίδιου Πανεπιστημίου Swansea School of Biological Sciences.

Έχει Διδάξει (407/80, λέκτορας) Θαλάσσια Βιολογία, Βιολογία Υδρόβιων Σπονδυλωτών, Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Ενυδρειολογία στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή την Ελληνική Πολιτεία.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X