Ευαγγελία-Αντωνία Σαμαρά

Η Ευαγγελία-Αντωνία Σαμαρά είναι κοινωνική ανθρωπολόγος. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην ανθρωπολογία του τουρισμού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εμπειρία του ταξιδιού, στην
υπαρξιακή του διάσταση ως μέσου αναζήτησης νοήματος και στον υλικό πολιτισμό του ταξιδιού.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X