Ιουλία Μωραΐτου

Η Δρ Ιουλία Μωραΐτου είναι Πολιτικός Μηχανικός, με ειδίκευση στη Χωροταξία και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος, και έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Είναι εντεταλμένη διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ερευνητικό και διδακτικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα Πολεοδομικού – Χωροταξικού – Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Αστικής Ανάπτυξης και Συνοχής.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X