Κλεάνθης Συρακούλης

Κατέχει Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, M.Sc. στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2017 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Διδάσκει Χρονικό Προγραμματισμό Έργων, Διαχείριση Έργων και Μαθηματικά για Οικονομολόγους.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Ερευνητής – Αναλυτής στους δείκτες παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΜΟΠ/ΑΚΕ), ως εξωτερικός ειδικός συνεργάτης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων INTERREG III B CADSES, INTERREG III B ARCHIMED, INTERACT, EQUAL και σε επιχειρησιακούς σχεδιασμούς ΟΤΑ.

Είναι μέλος στο Editorial Board των International Journal of Project Management, International Journal of Project Organisation and Management (IJPOM) και του Folia Oeconomica.

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και παρακολούθησης αναπτυξιακών έργων σε τοπικές κοινωνίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ πάγια ενδιαφέροντά του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών Στατικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Διαχείριση Έργων.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X