Κωνσταντίνος Νεράντζης

Ο Νεράντζης Κωνσταντίνος είναι Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Φιλοξενίας”, πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ και πτυχιούχος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. με δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Είναι μέλος ΕΔΙΠ στην κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με διδακτική και εργαστηριακή εμπειρία στα μαθήματα «Λειτουργίες καταλυμάτων», «Αρχές Διοίκησης Φιλοξενίας», «Πληροφοριακά Συστήματα στα Ξενοδοχεία» και “Εφαρμογές Συστημάτων Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας”.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X