Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Αναλυτής Οικονομικών Κυρώσεων σε θέματα Ξεπλύματος Χρήματος και Καταπολέμησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
στον τραπεζικό τομέα. Παράλληλα είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων και Συστημάτων Πληρωμών σε Ελληνικές τράπεζες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain και στις εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής ενώ είναι
συγγραφέας (με τον Δρα Νικόλαο Δασκαλάκη) του βιβλίου An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem, Routledge 2020.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X