Σπύρος Κλαουδάτος

Ομότιμος καθηγητής στην Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο γνωσιακό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών. Πρόεδρος της Επιτροπής Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Αλιευτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO/GFCM/CAQ).

Έχει συμμετάσχει ή συντονίσει πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. ή την Ελληνική Κυβέρνηση.

Πρόεδρος ή μέλος πολλών οργανωτικών επιτροπών για τη διοργάνωση Ελληνικών και Διεθνών Σεμιναρίων με στόχο την προώθηση του Τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Έχει συμβάλλει στον σχεδιασμό και εγκατάσταση πολλών υδατοκαλλιεργητικών μονάδωνστον ιδιωτικό τομέα.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X