Λευτέρης Κουτσιμανής

O Λευτέρης Κουτσιμανής είναι απόφοιτος του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης και του Μαγειρικού τμήματος της Σ.Τ.Ε. Ανάβυσσου. Εργάζεται επί 20 έτη σε ξενοδοχεία και εστιατόρια με τις ειδικότητες του Μάγειρα, του Αρχιμάγειρα και του υπευθύνου εκδηλώσεων.

Διδάσκει στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας μαθήματα σχετικά με τη μαγειρική, τα τρόφιμα και τον επισιτισμό. Έλάβε μέρος σε πολλά σεμινάρια ως εκπαιδευτής και έχει συγγράψει εκπαιδευτικές σημειώσεις για τα Τ.Ε.Ι.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X