Περικλής Πολίτης

Ο Περικλής Πολίτης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και επόπτης της αναθεώρησης του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής (Ινστιτούτο Νεοελ- ληνικών Σπουδών-ΑΠΘ).

Πεδία των ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι η κοινωνιογλωσσολογία (γλωσσική ποικιλότητα του δημοσιογραφικού λόγου), η ανάλυση λόγου (θεωρία και τυπολογία κειμενικών ειδών, γλωσσικό προφίλ δημοσιογραφικών ειδών, αναφερόμενος λόγος στα Μέσα) και η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων.

Ανάμεσα στα πρόσφατα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται άρθρα για την επιστημολογία του λόγου της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, για την προσωδία του δημοσιογραφικού λόγου στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, για τις εννοιακές μεταφορές και τις λεξικές συμπαραθέσεις τηλεοπτικών ειδήσεων, για την παρωδία σε ραδιοφωνικές διαφημίσεις καθώς επίσης και η επιμέλεια ενός τόμου με τίτλο Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X