William D. Nordhaus

Ο William D. Nordhaus, βραβευμένος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών του
2018, είναι διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομικής και Καθηγητής στη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Yale.

Το εκτενές συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία The Climate Casino: Risk,
Uncertainty, and Economic for a Warming World και A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming Policies.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X